Prijediplomski studij latinskog jezika (dvopredmetni)

Odsjek za hrvatski latinitet

Svrha prijediplomskoga dvopredmetnog studija latinskog jezika stjecanje je temeljnih znanja latinskog jezika, rimske književnosti i antičke kulture i civilizacije te je student po završetku osposobljen prevoditi latinske tekstove na hrvatski jezik i interpretirati ih i smjestiti u povijesni kontekst. Osobitost studija latinskog jezika jest da polazi ab ovo i ne traži se nikakvo predznanje latinskog. Tijekom šestosemestralnog studija student usvaja znanja morfologije, sintakse i stilistike latinskog jezika na izvornim tekstovima antičkih autora i kompletan repertorij rimske književnosti kao i pojedina znanja iz domene grčke i rimske povijesti, religije, kulture i civilizacije. Studij je moderniziran i usklađen sa suvremenom lingvističkom praksom usvajanja stranoga jezika. Na prvoj godini studija student usvaja znanja morfosintakse latinskog jezika, upoznaje se s osobitostima studija latinske filologije, dijelom rimske književnosti, a susreće se s tekstovima iz djela odabranih rimskih pisaca. Na drugoj se godini usvaja kompletna sintaksa latinskog jezika na tekstovima rimskih pisaca klasičnog perioda i upoznaje se s rimskom književnosti toga razdoblja. U trećoj godini upoznaje se sa stilskim osobitostima latinskog jezika pojedinih razdoblja i književnih vrsta te kompletira znanja o rimskoj književnosti i latinskoj patristici. Tijekom godina studija stječu se i znanja o svakodnevnom života antičkog društva, tj. o povijesti, filozofiji, religiji, kulturi i civilizaciji. Završni rad piše se tijekom šestog semestra.


Predmeti

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS